นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับข้อผูกพันจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยอมรับ โปรดอย่าใช้หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้ เพียงเท่านั้น แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างชัดแจ้ง ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องข้อมูลระบุตัวตนที่คุณแบ่งปันกับเรา เราต้องการให้คุณมั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เหมาะสมในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัว ความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายปกป้องข้อมูลในท้องถิ่นของคุณอีกด้วย เช่นเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบและควบคุมให้พนักงานและตัวแทนทั้งหมดของเรายึดมั่นในข้อบังคับดังกล่าวเช่นกัน

โดยทั่วไป คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณคือใคร หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณเอง เราจะติดตามที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตของโดเมนจากบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมเราได้ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเรื่องแนวโน้มและสถิติต่างๆ แต่จะไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้งานใดๆ เป็นอันขาด

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลได้จากข้อมูลนั้นเพียงอย่างเดียว หรือจากข้อมูลนั้นรวมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราสามารถเข้าถึงได้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลอาจหมายรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เพื่อส่งมอบบริการของเราให้กับคุณ เราจะขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการ หากคุณไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเราแก่คุณได้

ทั้งนี้ เราอาจรวบรวมประเภทข้อมูลต่อไปนี้ (ซึ่งอาจเป็นหรือไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล):

 • ข้อมูลที่เราให้ไว้แก่เราหรืออัพโหลดไว้ (รวมถึงรายละเอียดข้อมูลติดต่อของคุณ): เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่คุณให้ไว้แก่เรา เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รายละเอียดคำสั่งซื้อ รายละเอียดใบแจ้งหนี้ ข้อติชม และข้อมูลอื่นใดที่คุณให้ไว้แก่เรา
 • ข้อมูลบันทึก: ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันเฉพาะบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุกกี้และเทคโนโลยีตัวระบุแบบไม่ระบุชื่ออื่นๆ ที่อยู่ IP ประวัติข้อความชั่วคราว (หากคุณเลือกที่จะโพสต์ข้อความบนบอร์ดข้อความของเรา ห้องสนทนา หรือพื้นที่รับส่งข้อความอื่นๆ หรือแสดงข้อติชม เราจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวที่คุณให้แก่เราไว้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลนี้เท่าที่จำเป็นสำหรับการระงับข้อพิพาท ให้การสนับสนุนลูกค้าและแก้ไขปัญหาภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) บันทึกระบบมาตรฐาน

Such information is collected in order to improve the services we provide to you. The type and amount of information collected will depend on how you use, opt-in or participate in our products and/or services.

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้สำหรับการให้บริการต่างๆ และ / หรือผลิตภัณฑ์แก่คุณ และเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คุณยินยอมไว้ ณ ที่นี้ว่า เราสามารถประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทในเครือของเรา (ซึ่งอาจอยู่ระหว่างการสื่อสาร สื่อโซเชียลมีเดีย การดำเนินธุรกิจบนระบบคลาวด์และเทคโนโลยี) และผู้ให้บริการจากภายนอก (ดังที่ระบุด้านล่าง) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • การจัดหา ประมวลผล เก็บรักษา ปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราแก่คุณ รวมถึงการบริการหลังการขายและการสนับสนุนลูกค้า
 • การสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อสงสัยทั่วไปของคุณ เช่น การอัพเดต การสนับสนุนเพื่อตอบคำถามของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจกรรมของเรา หนังสือแจ้งต่างๆ
 • การทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตลาด เช่น การจัดหากิจกรรมสนับสนุนและการตลาด งานกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
 • การอนุญาตให้คุณโพสต์ความคิดเห็นลงในฟอรั่มสาธารณะ
 • การวิเคราะห์และการพัฒนาข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • การจัดเก็บและบำรุงรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสำหรับการปฏิบัติงานทางธุรกิจของเราหรือข้อบังคับทางกฎหมาย

รายการต่อไปนี้คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานข้อมูลของคุณของเรา (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) –

 • การดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อทางอีคอมเมิร์ซ อาจถูกใช้สำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อและบริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนลูกค้าและการจัดส่งสินค้าใหม่ นอกจากนี้ หมายเลขคำสั่งซื้อจะถูกใช้ในการตรวจสอบคำสั่งซื้อกับคู่ค้าที่ให้บริการจัดส่งสินค้า รวมถึงการจัดส่งพัสดุตามจริง รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และรหัสไปรษณีย์ที่ใช้ในการจัดส่ง ที่อยู่อีเมลถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลการติดตามพัสดุให้แก่ผู้ใช้ รายการสินค้าที่ซื้อใช้สำหรับการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในหีบห่อพัสดุ
 • การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน คุณสมบัติที่เลือกบางอย่าง เช่น โปรแกรมประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience Program) ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา
 • การเก็บรวบรวมข้อติชมของผู้ใช้ ข้อติชมที่คุณให้แก่เรานั้นมีค่าอย่างยิ่ง ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการของเราได้ ทั้งนี้ เพื่อติดตามข้อติชมของคุณ เราอาจติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้และจัดเก็บเป็นบันทึกไว้
 • การส่งหนังสือแจ้ง ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งหนังสือแจ้งที่สำคัญต่างๆ เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย ข้อเสนอ และรายการส่งเสริมการขายของเรา เราให้โอกาสแก่ผู้ใช้ทุกคนในการเลือกรับข่าวสารที่ไม่จำเป็น (รายการส่งเสริมการขาย, ข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด) จากเราในนามคู่ค้าของเรา และจากเราโดยทั่วไป

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

 • เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ แท็ก และสคริปต์ต่างๆ ถูกใช้โดยเราและผู้ให้บริการจากภายนอกของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้ใช้เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้ม การดูแลระบบบนไซต์ การติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ทั่วเว็บไซต์ และเพื่อรวบรวมข้อมูลทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม เราอาจได้รับรายงานโดยอ้างอิงจากการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้จากบริษัทดังกล่าว เป็นรายบุคคล และแบบกลุ่มทั้งหมด
 • ไฟล์บันทึก: เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้เป็นไฟล์บันทึกเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ประเภทเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าอ้างอิง/หน้าที่ออก ระบบปฏิบัติการ วันที่/ตราเวลา และ/หรือข้อมูลสตรีมการคลิก เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่รวบรวมได้กับข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณแบบอัตโนมัติ
 • การโฆษณา: เราร่วมมือกับผู้ให้บริการจากภายนอกในฐานะคู่ค้าเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อบริหารจัดการโฆษณาของเราบนไซต์อื่นๆ ผู้ให้บริการจากภายนอกของเราจึงอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์นี้และไซต์อื่นๆ เพื่อจัดหาโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจและกิจกรรมที่คุณเรียกดูบ่อยๆ เว็บไซต์ของเราจะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนเกี่ยวกับคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว
 • Local Storage – HTML5/Flash: เราใช้ Local Storage Object (LSO) อย่าง HTML5 หรือ Flash ในการจัดเก็บเนื้อหาและคุณลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ บุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้าของเราที่จัดหาคุณสมบัติบางอย่างบนไซต์ของเรา หรือที่แสดงโฆษณาโดยอ้างอิงจากกิจกรรมที่คุณเรียกดูบนเว็บบ่อยๆ ยังใช้คุกกี้ Flash หรือ HTML5 เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอีกด้วย เบราว์เซอร์ต่างๆ อาจเสนอเครื่องมือการจัดการของตนเองในการนำ HTML5 LSO ออก
 • หากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้อความและวันที่มีผลบังคับใช้ใหม่จะถูกโพสต์ไว้ที่นี่ คุณควรเข้ามาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทราบและเข้าใจนโยบายปัจจุบันของเราแล้ว เมื่อคุณลงทะเบียนกับเรา เราหรือบริษัทคู่ค้า/บริษัทในเครือ/กลุ่มบริษัทใดๆ ของเราอาจติดต่อคุณในบางครั้ง เพื่อแสดงข้อเสนอ/ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่เราเชื่อว่าเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคุณ

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือเมื่อคุณกรอกข้อมูลของคุณในระบบของเราแล้ว แสดงว่าคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลที่คุณเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยินยอมของคุณในการแบ่งปันข้อมูลของคุณในลักษณะที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน

เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากการลงทะเบียนกับบุคคลภายนอก หรือการใช้บริการออนไลน์ใดๆ (รวมถึงชื่อและที่อยู่) โดยปราศจากการยินยอมจากผู้ใช้หรือลูกค้า (ยกเว้นในกรณีที่ถูกบังคับตามหมายศาล/หมายเรียกพยาน หมายค้น หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ หรือในกรณีที่มีการทำอันตรายต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นอย่างชัดแจ้งทางร่างกาย)