หมูกะทะหมูจุ่มดอยเต่า

barbeq8.jpg
สนับสนุนสวัสดีดอยเต่ากดโฆษณาคนละที แล้วกด back กลับมา :) ช่วยให้เว็บอยู่ได้นานๆ

หมูกะทะ หมูจุ่ม บุฟเฟ่ต์ทะเล
มีกุ้ง-หมึก. เติมให้ไม่อั้น !!!
น้ำอัดลม. น้ำแข็ง. น้ำเปล่า. ฟรี!!!!
ในราคาเดียว. 199. บาท. โปร. มา6.ท่าน. จ่าย5ท่าน. (ตั้งแต่ 1-15 พย. 62 เท่านั้นครับ !!!)
#เวลาเปิดร้าน 15.00-23.00 น. #สำรองโต๊ะ 0828845098
อัพเดทเมื่อ 4 พ.ย. 2562

พิกัดร้าน

ประวัติบ้านหนองอี่ปุ้ม ( บ้านวังหม้อ)

nongepum.jpg
สนับสนุนสวัสดีดอยเต่ากดโฆษณาคนละที แล้วกด back กลับมา :) ช่วยให้เว็บอยู่ได้นานๆ

บ้านหนองอี่ปุ้ม ( บ้านวังหม้อ)

บ้านหนองอี่ปุ้มหรือหนองนางปุ้ม  ต. บ้านแอ่น อ. ฮอด จ. เชียงใหม่  อยู่บริเวณบ้านวังลุงเก่า  การที่ได้ชื่อว่า  บ้านอี่ปุ้มนั้น  มีประวัติเล่าว่า  มีหญิงคนหนึ่งได้มาหาปลาในหนองน้ำใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้าน ขณะที่หาปลาได้ นางปุ้มได้เอาปลาที่หาได้คาบไว้ในปากโดยไม่ได้เอาใส่ในข้อง และหาปลาต่อไปในขณะจับปลาเพลินอยู่นั้นบังเอิญปลาที่คาบไว้ดิ้นทะลักเข้าไปในปาก ลงสู่ท้องนางปุ้มหายใจไม่ออก และขาดใจตายในที่สุด หนองน้ำนั้นจึงได้ชื่อว่าหนองนางปุ้ม และหมู่บ้านก็มีชื่อตามชื่อหนองน้ำว่า บ้านหนองอี่ปุ้ม (หนองนางปุ้ม)

Read more

ประวัติบ้านแอ่นเก่า

doitao_banaan.jpg
สนับสนุนสวัสดีดอยเต่ากดโฆษณาคนละที แล้วกด back กลับมา :) ช่วยให้เว็บอยู่ได้นานๆ

ประวัติหมู่บ้าน บ้านแอ่นเก่า ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

บ้านแอ่นเก่า        บ้านแอ่นเก่าตามคำบอกเล่าตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498  ตำบล บ้านแอ่น หมู่ 5  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทิศตะวันตกของลำน้ำปิง มีประชากรทั้งหมด 750 คน 220 หลังคาเรือน มีวัด 2 วัดอยู่ด้านเหนือ และใต้ ของหมู่บ้าน ทั้ง 2 วัดอยู่ติดกับลำน้ำปิงเช่นเดียวกัน บ้านแอ่นเก่ามีโรงเรียนอยู่กลางหมู่บ้าน  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำไร่  ทำนา  การประมง 

Read more

ประวัติหมู่บ้าน บ้านท่าครั่ง

unnamed-file-1.jpg
สนับสนุนสวัสดีดอยเต่ากดโฆษณาคนละที แล้วกด back กลับมา :) ช่วยให้เว็บอยู่ได้นานๆ

บ้านท่าครั่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต. ท่าเดื่อ อ. ฮอด จ.เชียงใหม่ ทิศเหนือติดลำห้วยแม่ตาล ทิศใต้ติดกับบ้านชั่ง ทิศตะวันออกติดตำบลท่าเดื่อ ทิศตะวันตกติดแม่น้ำปิง ก่อนน้ำท่วม มีประชากรประมาณ ๕๕๐ คน ๑๓๐ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เลี้ยงครั่ง ทำนา ยาสูบ ปลูกผักกาด ปลูกหอม กระเทียม ไว้กินและไว้ขาย สัตว์เลี้ยงชาวบ้านจะนิยมเลี้ยงควายไว้ใช้งาน อุตสาหกรรมครัวเรือนที่สำคัญคือการทอผ้า (ผ้าซิ่นตีนจกลายน้ำท่วมในปัจจุบัน)ในครัวเรือน ส่วนโรงเรียนบ้านชั่งเปิดสอนชั้น ป.1-6 อยู่ติดกับวัดบ้านชั่ง วัดบ้านชั่งชื่อเดิมคือวัดอีก้อมในฤดูน้ำหลากวัดอีก้อมได้ถูกน้ำปิงเปลี่ยนทิศทางเจาะเซาะผ่าตรงกลางวัด พัดพาวัดหายไปกับสายน้ำ

Read more
scroll to top