1.รถออกจาก เชียงใหม่ —>> ดอยเต่า 
เที่ยวเวลา 06.00 น.
เที่ยวเวลา 10.00 น.
เที่ยวเวลา 16.00 น.
เที่ยวเวลา 17.00 น. (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์,จันทร์)

2.รถออกจาก ดอยเต่า —> เชียงใหม่
เที่ยวเวลา 06.00 น.
เที่ยวเวลา 10.00 น.
เที่ยวเวลา 12.00 น.  (ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์,จันทร์)
เที่ยวเวลา 16.00 น.

ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. โดยประมาณ
ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและการรับ/ส่ง ผู้โดยสารระหว่างทาง

ค่ารถโดยสาร 98 บาท ตลอดสาย

รถตู้ เชียงใหม่ ดอยเต่า

รถตู้เชียงใหม่​-ดอยเต่า-เชียงใหม่

จองตั๋วรถตู้ เชียงใหม่-ดอยเต่า-เชียงใหม่( 1 )

Bus Type :รถตู้
Passenger Capacity :13
Boarding Point
 • ดอยเต่า รอบ 06.00 น.
 • ดอยเต่า รอบ 10.00 น.
 • ดอยเต่า รอบ 12.00 น.
 • ดอยเต่า รอบ 16.00 น.
 • เชียงใหม่ รอบ 06.00
 • เชียงใหม่ รอบ 10.00 น.
 • เชียงใหม่ รอบ 16.00
 • เชียงใหม่ รอบ 17.00 น.
Dropping Point
 • ดอยเต่า
 • ฮอด
 • จอมทอง
 • ดอยหล่อ
 • สันป่าตอง
 • หางดง
 • เชียงใหม่

ซื้อตั๋วรถ

 • ดอยเต่า รอบ 06.00 น.
 • ดอยเต่า รอบ 10.00 น.
 • ดอยเต่า รอบ 12.00 น.
 • ดอยเต่า รอบ 16.00 น.
 • เชียงใหม่ รอบ 06.00
 • เชียงใหม่ รอบ 10.00 น.
 • เชียงใหม่ รอบ 16.00
 • เชียงใหม่ รอบ 17.00 น.
  scroll to top