ตกปลาทะเลสาบดอยเต่า

ขอบคุณภาพจากคุณ Jai Phiangchai