Image is not available
Image is not available

ดอยเต่า อำเภอเล็กๆ ที่หลายคนไม่ค่อยรู้จัก
อยู่ใต้สุดของ เชียงใหม่ เรื่องราวของดอยเต่า ถูกสื่อสารผ่านเพลง "นกแล"
นอกจากความแห้งแล้ง กันดาร แล้วคนส่วนใหญ่รู้จักแค่ "ทะเลสาบดอยเต่า"
แล้วมีอะไรอีกที่ ดอยเต่ารอการค้นพบ.....

Image is not available
วีดีโอแนะนำ
Image is not available
Image is not available
Slider
สามสิ่งที่ต้องทำเมื่อไป...ดอยเต่า
ที่เที่ยวดอยเต่า ที่กินดอยเต่า ที่กินดอยเต่า
ล่องเรือสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน
ที่เที่ยวดอยเต่า ที่กินดอยเต่า ที่กินดอยเต่า
เที่ยววัดชมเมือง
Slider
3 กิจกรรมที่ต้องทำเมื่อมาดอยเต่า

#1 ลงเรือ ชมทะเลสาบ

ในแต่ละปีน้ำทะเลสาบดอยเต่า จะขึ้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพฟ้าฝนของปีนั้นๆ
ปีไหนฝนตกเยอะ ก็จะมีทะเลสาบให้ชม สุดลูกหูลูกตา ซึ่งโอกาสน้อยครั้งที่น้ำจะขึ้น เต็มผืน ดังนั้นหากมาถึงแล้วมีน้ำอย่าพลาดที่จะนั่งเรือชมความงาม

ในแต่ละปีน้ำทะเลสาบดอยเต่า จะขึ้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพฟ้าฝนของปีนั้นๆ
ปีไหนฝนตกเยอะ ก็จะมีทะเลสาบให้ชม สุดลูกหูลูกตา ซึ่งโอกาสน้อยครั้งที่น้ำจะขึ้น เต็มผืน ดังนั้นหากมาถึงแล้วมีน้ำอย่าพลาดที่จะนั่งเรือชมความงาม

ในแต่ละปีน้ำทะเลสาบดอยเต่า จะขึ้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพฟ้าฝนของปีนั้นๆ
ปีไหนฝนตกเยอะ ก็จะมีทะเลสาบให้ชม สุดลูกหูลูกตา ซึ่งโอกาสน้อยครั้งที่น้ำจะขึ้น เต็มผืน ดังนั้นหากมาถึงแล้วมีน้ำอย่าพลาดที่จะนั่งเรือชมความงาม

3 สิ่งต้องทำเมื่อมาดอยเต่า

#2 ขี่รถชมทุ่งหญ้า

ความงามอีกอย่างหากน้ำทะเลสาบเลือนหายไปคือ ท้องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยมีฝูงปสุสัตว์ของชาวบ้าน นับหมื่นตัว เรียงรายตามข้างสองข้างทาง ณ ผืนที่ราบกว้าง ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน

ความงามอีกอย่างหากน้ำทะเลสาบเลือนหายไปคือ ท้องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยมีฝูงปสุสัตว์ของชาวบ้าน นับหมื่นตัว เรียงรายตามข้างสองข้างทาง ณ ผืนที่ราบกว้าง ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน

ความงามอีกอย่างหากน้ำทะเลสาบเลือนหายไปคือ ท้องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยมีฝูงปสุสัตว์ของชาวบ้าน นับหมื่นตัว เรียงรายตามข้างสองข้างทาง ณ ผืนที่ราบกว้าง ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน

3 สิ่งต้องทำเมื่อมาดอยเต่า

#3 ชมวัด สักการะพระคู่บ้าน

ดอยเต่า เป็นพื้นที่ดั้งเดิม มีหลากหลายชาติพันธ์ุ นอกจากประเพณี ภาษา วัฒนธรรม แล้ว สิ่งหนึ่งที่ยืดเหนี่ยว คนดอยเต่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคือ วัด ท่านสามารถเที่ยวชมวัดเก่าแก่ในอำเภอได้ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

ดอยเต่า เป็นพื้นที่ดั้งเดิม มีหลากหลายชาติพันธ์ุ นอกจากประเพณี ภาษา วัฒนธรรม แล้ว สิ่งหนึ่งที่ยืดเหนี่ยว คนดอยเต่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคือ วัด ท่านสามารถเที่ยวชมวัดเก่าแก่ในอำเภอได้ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

ดอยเต่า เป็นพื้นที่ดั้งเดิม มีหลากหลายชาติพันธ์ุ นอกจากประเพณี ภาษา วัฒนธรรม แล้ว สิ่งหนึ่งที่ยืดเหนี่ยว คนดอยเต่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคือ วัด ท่านสามารถเที่ยวชมวัดเก่าแก่ในอำเภอได้ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

previous arrow
next arrow
Slider
กิจกรรม
สัมผัสวิถีชุมชน
ขี่มอเตอร์ไซค์ชมทุ่งหญ้า
ชมถ้ำ
เดินป่า
กีฬาชาวดอย
ดูกิจกรรมทั้งหมด
Slider

เพราะดอยเต่าไม่ใช่ทางผ่าน.... ถ้าคุณออกตามหาสิ่งที่อยากเห็น คุณอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดที่คุณไม่อยากเห็น ระหว่างทางจึงมีความหมายมากพอกับจุดหมายที่เราจะไป.....

เพราะดอยเต่าไม่ใช่ทางผ่าน.... ถ้าคุณออกตามหาสิ่งที่อยากเห็น คุณอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดที่คุณไม่อยากเห็น ระหว่างทางจึงมีความหมายมากพอกับจุดหมายที่เราจะไป.....

เพราะดอยเต่าไม่ใช่ทางผ่าน.... ถ้าคุณออกตามหาสิ่งที่อยากเห็น คุณอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดที่คุณไม่อยากเห็น ระหว่างทางจึงมีความหมายมากพอกับจุดหมายที่เราจะไป.....

สวัสดีดอยเต่า..
Slider
Slider
Image is not available
เกี่ยวกับเรา

"สวัสดีดอยเต่า" ชุมทางข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไปของ อำเภอเล็กๆ ที่อยู่ทางใต้สุดของ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเรา

สนใจติดต่อโฆษณา/ทำเว็บ

+66968083004

contact@doitao.info หรือ ติดต่อทาง inbox เพจ สวัสดีดอยเต่า

ติดตาม

Twitter

Instagram

Slider