สวัสดีดอยเต่า
Image is not available
Image is not available

ดอยเต่า อำเภอเล็กๆ ที่หลายคนไม่ค่อยรู้จัก
อยู่ใต้สุดของ เชียงใหม่ เรื่องราวของดอยเต่า ถูกสื่อสารผ่านเพลง "นกแล"
นอกจากความแห้งแล้ง กันดาร แล้วคนส่วนใหญ่รู้จักแค่ "ทะเลสาบดอยเต่า"
แล้วมีอะไรอีกที่ ดอยเต่ารอการค้นพบ.....

Image is not available
วีดีโอแนะนำ
Image is not available
Image is not available
3 สิ่งที่ต้องทำเมื่อไปดอยเต่า
สามสิ่งที่ต้องทำเมื่อไป...ดอยเต่า
ที่เที่ยวดอยเต่า ที่กินดอยเต่า ที่พักดอยเต่า
ที่เที่ยวดอยเต่า ที่กินดอยเต่า ที่พักดอยเต่า
ที่เที่ยวดอยเต่า ที่กินดอยเต่า ที่พักดอยเต่า
ลงเรือ ชมทะเลสาบดอยเต่า
3 กิจกรรมที่ต้องทำเมื่อมาดอยเต่า

#1 ลงเรือ ชมทะเลสาบ

ในแต่ละปีน้ำทะเลสาบดอยเต่า จะขึ้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพฟ้าฝนของปีนั้นๆ
ปีไหนฝนตกเยอะ ก็จะมีทะเลสาบให้ชม สุดลูกหูลูกตา ซึ่งโอกาสน้อยครั้งที่น้ำจะขึ้น เต็มผืน ดังนั้นหากมาถึงแล้วมีน้ำอย่าพลาดที่จะนั่งเรือชมความงาม

ในแต่ละปีน้ำทะเลสาบดอยเต่า จะขึ้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพฟ้าฝนของปีนั้นๆ
ปีไหนฝนตกเยอะ ก็จะมีทะเลสาบให้ชม สุดลูกหูลูกตา ซึ่งโอกาสน้อยครั้งที่น้ำจะขึ้น เต็มผืน ดังนั้นหากมาถึงแล้วมีน้ำอย่าพลาดที่จะนั่งเรือชมความงาม

ในแต่ละปีน้ำทะเลสาบดอยเต่า จะขึ้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพฟ้าฝนของปีนั้นๆ
ปีไหนฝนตกเยอะ ก็จะมีทะเลสาบให้ชม สุดลูกหูลูกตา ซึ่งโอกาสน้อยครั้งที่น้ำจะขึ้น เต็มผืน ดังนั้นหากมาถึงแล้วมีน้ำอย่าพลาดที่จะนั่งเรือชมความงาม

ขี่รถชมทุ่งหญ้าทะเลสาบดอยเต่า
3 สิ่งต้องทำเมื่อมาดอยเต่า

#2 ขี่รถชมทุ่งหญ้า

ความงามอีกอย่างหากน้ำทะเลสาบเลือนหายไปคือ ท้องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยมีฝูงปสุสัตว์ของชาวบ้าน นับหมื่นตัว เรียงรายตามข้างสองข้างทาง ณ ผืนที่ราบกว้าง ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน

ความงามอีกอย่างหากน้ำทะเลสาบเลือนหายไปคือ ท้องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยมีฝูงปสุสัตว์ของชาวบ้าน นับหมื่นตัว เรียงรายตามข้างสองข้างทาง ณ ผืนที่ราบกว้าง ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน

ความงามอีกอย่างหากน้ำทะเลสาบเลือนหายไปคือ ท้องทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล โดยมีฝูงปสุสัตว์ของชาวบ้าน นับหมื่นตัว เรียงรายตามข้างสองข้างทาง ณ ผืนที่ราบกว้าง ซึ่งเคยเป็นทะเลสาบมาก่อน

ชมวัดสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองดอยเต่า
3 สิ่งต้องทำเมื่อมาดอยเต่า

#3 ชมวัด สักการะพระคู่บ้าน

ดอยเต่า เป็นพื้นที่ดั้งเดิม มีหลากหลายชาติพันธ์ุ นอกจากประเพณี ภาษา วัฒนธรรม แล้ว สิ่งหนึ่งที่ยืดเหนี่ยว คนดอยเต่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคือ วัด ท่านสามารถเที่ยวชมวัดเก่าแก่ในอำเภอได้ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

ดอยเต่า เป็นพื้นที่ดั้งเดิม มีหลากหลายชาติพันธ์ุ นอกจากประเพณี ภาษา วัฒนธรรม แล้ว สิ่งหนึ่งที่ยืดเหนี่ยว คนดอยเต่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคือ วัด ท่านสามารถเที่ยวชมวัดเก่าแก่ในอำเภอได้ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

ดอยเต่า เป็นพื้นที่ดั้งเดิม มีหลากหลายชาติพันธ์ุ นอกจากประเพณี ภาษา วัฒนธรรม แล้ว สิ่งหนึ่งที่ยืดเหนี่ยว คนดอยเต่าให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขคือ วัด ท่านสามารถเที่ยวชมวัดเก่าแก่ในอำเภอได้ เช่น วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง

previous arrow
next arrow
ไปดอยเต่า ทำอะไรดี?
กิจกรรม
สัมผัสวิถีชุมชน
ขี่มอเตอร์ไซค์ชมทุ่งหญ้า
ชมถ้ำ
เดินป่า
กีฬาชาวดอย
ดูกิจกรรมทั้งหมด
ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ดอยเต่า ทะเลสาบดอยเต่า
เพราะดอยเต่าไม่ใช่ทางผ่าน

เพราะดอยเต่าไม่ใช่ทางผ่าน.... ถ้าคุณออกตามหาสิ่งที่อยากเห็น คุณอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดที่คุณไม่อยากเห็น ระหว่างทางจึงมีความหมายมากพอกับจุดหมายที่เราจะไป.....

เพราะดอยเต่าไม่ใช่ทางผ่าน.... ถ้าคุณออกตามหาสิ่งที่อยากเห็น คุณอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดที่คุณไม่อยากเห็น ระหว่างทางจึงมีความหมายมากพอกับจุดหมายที่เราจะไป.....

เพราะดอยเต่าไม่ใช่ทางผ่าน.... ถ้าคุณออกตามหาสิ่งที่อยากเห็น คุณอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดที่คุณไม่อยากเห็น ระหว่างทางจึงมีความหมายมากพอกับจุดหมายที่เราจะไป.....

สวัสดีดอยเต่า..
แผนที่ท่องเที่ยวดอยเต่า
ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก ทะเลสาบ ดอยเต่า
ติดต่อสวัสดีดอยเต่า
Image is not available
เกี่ยวกับเรา

"สวัสดีดอยเต่า" ชุมทางข้อมูลข่าวสาร ความเป็นไปของ อำเภอเล็กๆ ที่อยู่ทางใต้สุดของ จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อเรา

สนใจติดต่อโฆษณา/ทำเว็บ

+66968083004

contact@doitao.info หรือ ติดต่อทาง inbox เพจ สวัสดีดอยเต่า

ติดตาม

Twitter

Instagram